Over
Venvest

Venvest staat voor verbindend ondernemen! Daarvoor combineren we de professionaliteit van een participatiemaatschappij met de slagvaardigheid en expertise van ondernemers.

Over Venvest

Venvest is een onafhankelijke investeringsmaatschappij gericht op Nederlandse bedrijven. We investeren kapitaal en bieden meerwaarde bij de opvolging van bedrijven, het realiseren van een groeisprong, en bij bedrijven waar een management buy-out of buy-in plaatsvindt.

Toegevoegde waarde

Onze aanpak is gericht op het verder ontwikkelen van bedrijven. Verbeterpotentieel zien en structureel meerwaarde toevoegen met oog voor continuïteit. Middels korte lijnen en expertise op financieel- en operationeel managementterrein benutten we waarde potentieel dat anderen niet (of te laat) zien.

Investeringsfocus

We richten ons op middelgrote bedrijven in de maakindustrie, technische dienstverlening en waarde-toevoegende handel. Daarbij is er sprake van een sterke kern producten en klanten en een gezonde marktstructuur. De investeringen in aandelenkapitaal vinden plaats in zowel meer- als minderheidsbelangen.

Onderscheidend vermogen

Met passie voor het middenbedrijf en actieve participatie van sleutelfiguren volop strategische uitdagingen aangaan. Dat is hoe we het verschil maken. Als investeerder realiseren we rendement, als ondernemer grijpen we kansen en als manager brengen we structurele verbeteringen aan.

PLAN

EXPANSIE

WINSTGEVEND

BUSINESS CONTROL

PARTNERSHIP

Onze
portefeuille

Onze portefeuille bestaat uit diverse ondernemingen met ieder een eigen verhaal. Centraal staat het streven naar waardecreatie door goed ondernemerschap en het gezamenlijk benutten van kansen.

Onze
mensen

Gijs is oprichter van Venvest. Eerder was hij Investment Manager bij een participatiemaatschappij en later DGA van een middelgrote producent c.q. groothandel. Binnen Venvest is Gijs verantwoordelijk voor het begeleiden van transacties en het ondersteunen van de directieteams bij de portfolio bedrijven.

Ger is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Brussel in quantumoptica. Nadien is hij als algemeen directeur en (mede) aandeelhouder betrokken geweest bij het in Limburg gevestigde Eldim. Sinds de verkoop van deze onderneming aan het Zwitserse Sulzer richt Ger zich op investeringen in het midden- en kleinbedrijf.

contact

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Bericht