ALS ONDERNEMENDE PARTNER ONDERSTEUNEN WE BEDRIJVEN BIJ HUN GROEI- EN OPVOLGINGSTRAJECT

PRIVATE EQUITY

Venvest is een onafhankelijke investeringsmaatschappij gericht op Nederlandse bedrijven. We investeren kapitaal en bieden meerwaarde bij de opvolging van bedrijven, het realiseren van een groeisprong, en bij bedrijven waar een management buy-out of buy-in plaatsvindt.

Onze expertise

Human capital

Het succes van een organisatie hangt af van de mensen die er werken. We bouwen aan winnende teams in onze partnerbedrijven. Dit doen we door het selecteren van talent, opvolgingsplanning en het realiseren van duurzame verbinding.

Digitalisering

Digitale technologieën zijn cruciale factoren in elke sector. Ze maken nieuwe businessmodellen en efficiëntere processen mogelijk. Wij helpen onze partnerbedrijven bij de transformatie van analoge naar digitale bedrijfsvoering.

Operational exellence

Wij brengen focus aan op de waarde propositie en converteren dit naar tevreden klanten. Hiervoor bouwen we aan een prestatiegerichte cultuur en integreren we schaalbare bedrijfsprocessen.

Commerciële effectiviteit

Inzicht in de problemen van klanten is essentieel voor duurzame groei. Wij weten wat ervoor nodig is om uw commerciële effectiviteit te vergroten. Voor salesteams ontwikkelen we innovatieve product/markt combinaties en dynamische verkoopmiddelen.

Internationale uitbreiding

De meeste van onze partnerbedrijven hebben internationale klanten of zijn van plan om hun bedrijf uit te breiden naar het buitenland. Venvest heeft veel ervaring met internationale uitbreidingen. Bij het opstarten van activiteiten in het buitenland zetten we deze expertise graag in.

Executiekracht

De groei van bedrijven wordt veelal geremd door het ontbreken van executiekracht. We formuleren van realistische doelstellingen die worden uitgevoerd door gecommitteerde medewerkers. Zo realiseren we een bovengemiddelde groei voor onze partnerbedrijven.

Investeringsfocus

We richten ons op middelgrote bedrijven in de maakindustrie, technische dienstverlening en waarde-toevoegende handel. Daarbij is er sprake van een sterke kern producten en klanten en een gezonde marktstructuur. De investeringen in aandelenkapitaal vinden plaats in zowel gelijkwaardigheids- als meerderheids- belangen.

Toegevoegde waarde

Onze aanpak is gericht op het verder ontwikkelen van bedrijven. Verbeterpotentieel zien en structureel meerwaarde toevoegen met oog voor continuïteit. Middels korte lijnen en expertise op financieel- en operationeel managementterrein benutten we waarde potentieel dat anderen niet (of te laat) zien.

Waarom bedrijven kiezen voor venvest

Flexibele investeringshorizon

Wij hebben geen vaste investeringsperiode en daardoor geen druk om binnen een bepaalde periode een exit te realiseren. Dit geeft de mogelijkheid om samen met onze partnerbedrijven verder vooruit te kijken:

  • Mogelijkheid om te investeren in lange termijn projecten
  • Optimale exit timing voor alle aandeelhouders
  • Bouwen aan lange termijn waarde creatie
Gelijkwaardigheids- en meerderheidsbelangen

Wij investeren zowel als meerderheids- en als gelijkwaardigheids-aandeelhouder. Hiermee bieden wij onder meer familiebedrijven de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken en tegelijkertijd zeggenschap te behouden.

Actief stimuleren van ondernemerschap

Wij stimuleren management in hun ondernemerschap en bieden actieve ondersteuning:

  • Samenwerking op basis van vertrouwen en transparantie
  • Beperkte schuldfinanciering zodat management ruimte heeft voor ondernemerschap
  • Actieve ondersteuning bij onder andere (internationale) groei, operationele effectiviteit, HR en Finance & Control
Bedrijfsovernames en groeikapitaal

Wij investeren zowel in bedrijfsovernames als door middel van het verstrekken van groeikapitaal. Groeikapitaal biedt de mogelijkheid te investeren in snelgroeiende ondernemingen, waarin wij ook na een initiële investering door kunnen blijven investeren.

Ruime beschikbaarheid van kapitaal

Met onze fondsstructuur beschikken wij over voldoende kapitaal om ook na een initiële investering door te investeren in onze partnerbedrijven.

Direct in contact komen?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op.